Specjalność: IKiSFP

mgr Maria Urbanek

Dyżury (kontakt)

Collegium Altum VIII p., pok. 823, tel. do sekretariatu: (61) 854 38-28

e-mail: maria.urbanek_ue.poznan.pl 

 

Problematyka badawcza

  • Fundusze podwyższonego ryzyka,
  • Fuzje i przejęcia,
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
  • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

 

Wykładane przedmioty

  • Strategie finansowe przedsiębiorstw II
  • Fuzje i Przejęcia