Specjalność: IKiSFP
  • KATEDRA INWESTYCJI I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

    KATEDRA INWESTYCJI I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

    Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych została powołana decyzją Rady Wydziału Zarządzania z dnia 11 listopada 1993 roku. Funkcję kierownika Katedry pełni nieprzerwanie prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP.

Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna

Obszary Badawcze

Poznaj główne obszary zainteresowań naukowych i dydaktycznych Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych.

Dydaktyka

Poznaj zakres tematyczny i formy prowadzonych zajęć w Katedrze. Dowiedz się kto prowadzi zajęcia i jaki jest cel przedmiotu.

Pracownicy

Poznaj pracowników Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Dowiedz się z kim możesz współpracować.

Historia Katedry

Poznaj historię Katedry,  która powołana została uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej w dniu 22 października 1993 roku.

Aktualności Katedry

Zapraszamy do Szkoły Giełdowej w Poznaniu

SZKOŁA GIEŁDOWA        Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego...

Warsztaty Inteligencja Finansowa

Inteligencja Finansowa to ogólnopolska inicjatywa Studenckiego Forum Business Centre Club pod patronatem Ministerstwa Finansów oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w...

Panel dyskusyjny: doradztwo transakcyjne

Członkowie zespołu z firmy doradczej CMT Advisory wzięli udział w prelekcji przygotowanej dla studentów ze specjalności inwestycje kapitałowe i...